”Logik tar dig från A till B. Fantasi tar dig vart som helst.” 
(A. Einstein)